Tử Vi & Tarot

Tử Vi hướng tới tổng quan, tầm nhìn dài hạn trong cuộc đời. Trong khi tarot hướng tới tầm nhìn ngắn hạn và những vấn đề cụ thể.

Tử vi mang tính cố định, bất biến, dựa trên những nền tảng cố định đó để mình biết được tiềm năng của bản thân và những giới hạn có thể chạm đến.

Tarot mang tính linh động, nhờ đó mà có thể thay đổi, chuyển biến hoàn cảnh.

Từ xa xưa

Con người đã áp dụng các bộ môn huyền học để hoạch định hướng đi, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Với trường hợp của bản thân, Linh đã tìm hiểu và vận dụng kết hợp hai bộ môn tử vi và tarot.

Tarot tự thân nó có thể đưa ra những lời khuyên, trong khi để giải vấn đề trong tử vi thì phần lớn phải dựa vào trí tuệ của người xem. 

Tử vi và tarot là hai bộ môn hỗ trợ nhau khá hoàn chỉnh cho việc hoạch định cuộc sống, nhìn nhận và giải quyết các vấn đề cá nhân, thời cuộc dưới góc nhìn huyền học.

Cùng một lá bài, mỗi reader đọc và cảm nhận khác nhau, nhưng lá bài vẫn là lá bài đó, nó là kết quả mà bộ bài trả lời cho câu hỏi của bạn. Cùng một lá số nhưng mỗi người xem sẽ giải theo một kiểu, tự lá số không thể đưa ra lời khuyên mà người xem sẽ nhìn vào cách cục để đưa ra chiến lược của họ.

Sự Nghiệp

Cải thiện công việc và định hướng nghề nghiệp của bạn

Gia Đình

Giải quyết vấn đề đang gặp phải trong Gia Đình hợp lý.

Tình Cảm

Nhận lời khuyên đúng đắn tích cực trong chuyện tình cảm của bạn.

Chat Zalo